Gửi email marketing

Cũng là một trong những tiện ích mở rộng của phần mềm bán hàng Masterpro, Email marketing giúp bạn gửi thông tin đơn hàng đến khách hàng ngay sau khi khách mua hàng. Ban đầu để cấu hình email marketing, bạn vào Hệ Thống –> Cấu hình thêm Bạn điền Email và mật khẩu mail của bạn vào […]

Xem tiếp

Tổng đài quản lý cuộc gọi

Một tính năng hoàn toàn mới của Masterpro giúp bạn chăm sóc khách hàng một các tốt nhất. Một trong số đó là việc kết nối tổng đài điện thoại với phần mềm, cho phép nhà quản lý theo dõi được những cuộc gọi của khách gọi đến thời gian gọi bao lâu, có bao nhiêu cuộc […]

Xem tiếp